Tuesday, January 5, 2016

“በመጨረሻም ፍትሕ ከጎናችን ትቆማለች”በበቀለ ገርባ

(ይህ ጽሑፍ በቀለ ገርባ በቀድሞ ክሱ እንዲከላከል በተወሰነበት ጊዜ የሰጠው የተከሳሽነት ቃሉ ነው፡፡)

ነሐሴ 21/2003 ከምሠራበት ቦታ በስልክ ተጠርቼ በተለምዶ ማዕከላዊ ተብሎ ከሚጠራው የፌዴራል ወንጀል ምርመራ ዘርፍ ተወስጄ ከአንዲት ትንሽ ጨለማ ክፍል ውስጥ ከተወረወርኩ በኋላ በማግስቱ አራዳ ወረዳ ፍ/ቤት ቀርቤ የሃያ ስምንት ቀን የምርመራ የጊዜ ቀጠሮ ተጠይቆብኝ ተፈቅዶላቸው፣ ያም ሲያልቅ እንደገና ሌላ ቀጠሮ ተጠይቆ ተፈቅዶላቸው፣ የማይመለከቱኝን ጥያቄዎች ስጠየቅና ስመልስ ቆይቼ ጥቅምት 3/2004 በፌዴራሉ ከፍተኛ ፍ/ቤት 3ኛ ወንጀል ችሎት ቀርቤ የክስ ወረቀት ደርሶኝ ወደ ቃሊቲ ማረሚያ ቤት ተልኬ እነሆ እስከዛሬ ድረስ ዞን አንድ ቅጣት ቤት ተብላ በምትጠራው ቤት እገኛለሁ፡፡

የቀረበብኝ ክስ የኢ.ፌ.ዴ.ሪ. የወንጀል ሕግ አንቀጽ 241 የተመለከተውን በመተላለፍ የአገሪቱን የፖለቲካና የግዛት አንድነት በመንካት ወንጀል ሲሆን ዝርዝሩ፡- “የኦሮሞ ነጻነት ግንባር /ኦ.ነ.ግ./ አባል በመሆን ሶሎሎ ጎልቦ ሥልጣን ወስደሃል፤ በጥር ወር 2002 በአምቦ ከተማ ኦ.ነ.ግ. በቅርብ ወደ ሀገር ውስጥ አሸንፎ ይገባል፤ ከጎኑ ቆመን በሥልጣን ላይ ያለውን መንግሥት መጣል አለብን ብለህ መመሪያ ሰጥተሀል፤ በሐምሌ 2003 ተማሪዎችንና ሕዝቡን ለአመጽና ለብጥብጥ እንዲነሳሱ ቅስቀሳ አካሂደሀል፤ እንዲሁም በ2004 በመላው ኦሮሚያ አመጽና ብጥብጥ በማነሳሳት በሥልጣን ላይ ያለውን መንግሥት መጣል አለብን በማለት ትዕዛዝ አስተላልፈሀል፤ በዚሁ ወር የአዲስ አበባ ዩንቨርስቲ መምህርነትህን ሽፋን በማድረግ ቢሮህ ተገኝተው የመመረቂያ ጽሑፍ ሊሰጡህ የመጡትን ተማሪዎች በሥልጣን ላይ ያለውን መንግሥት በኃይል ከሥልጣን እናውርድ በማለት መመሪያ ሰጥተሀል” የሚል ነው፡፡

እነዚህ የቀረቡብኝ ክሶች ፈፅሞ የሐሰት ውንጀላዎች መሆናቸውን ለማስረዳት በመጀመሪያ ደረጃ ትጥቅ ትግልና ሠላማዊ ትግልን አስመልክቶ ያለኝን አቋምና እምነት ባጭሩ ከገለጽኩ በኋላ በቀረቡብኝ ምስክሮችና የሰነድ ማስረጃ ላይ ያሉትን እውነታዎች አቅርቤ በአጭሩ የማጠቃለያ ሐሳብ እደመድማለሁ፡፡

(1) የትጥቅ ትግል በአንድ ወገን ድል አድራጊነት የሚጠናቀቅ እንደመሆኑ አሸናፊውን ወገን ክብርና የበላይነትን ሲያጎናጽፍ ተሸላሚውን ወገን ደግሞ የውርደትና የበታችነት ስሜት ይፈጥርበታል፡፡ በዚሁ የተነሳ ተሸናፊው ወገን ቂም አርግዞ ጊዜውን ጠብቆ አድፍጦ የሚያደባበት ስለሆነ እውነተኛ ያልሆነ አሉታዊ ሠላም የሰፈነበት ነው፡፡ ፖለቲካውም የምሬት፣ የጥላቻ የበቀልና የጠላትነት ስለሚሆን እስራት፣ ስደት፣ ከሥራ መፈናቀልና ሌሎች ምስቅልቅሎችን ያስከትላል፡፡ ይህን የትግል ዘዴ በታሪካችን ደጋግመን ሞክረነዋል፡፡ መዘዙንም ቀምሰነዋል፤ ለኋላ ቀርነታችን አንደኛው ምክንያት ሆኗልና፡፡ በአንፃሩ ግን ሠላማዊ ትግል አሸናፊ ተሸናፊ ስለሌለው መቋጫው እርቅ ወንድማማችነትና ዘላቂ ሠላም ነው፡፡ አዎንታዊ ሠላም የፖለቲካውንም ልዩነትና ብዙኃነትን ስለሚያስተናግድ የሚማረር ወገን አይኖርም፡፡ ስለዚህ ተመራጭ ብቻ ሳይሆን ብቸኛ የትግል ዘዴ መሆን አለበት የሚል እምነት ስላለኝ ሕጋዊ በሆነ የፖለቲካ ድርጅት ውስጥ በመሳተፍ የድርሻዬን በማበርከት ላይ እገኛለሁ፡፡

(2) የትጥቅ ትግል አሸናፊው ቡድን የአልበገር ባይነት ስሜት እንዲሰማውና እብሪተኛና ጨካኝ እንዲሆን ከማድረጉም በላይ ድሉን ለማግኘት ለከፈለው መስዋዕትነት ካሣ ፈላጊ እንዲሆን ያደርገዋል፡፡ በዚህ ምክንያት ሥልጣንንና የሀብት ምንጮችን ጨምድዶ በመያዝ በትግሉ ያልተሳተፉትን በማግለል ፍትሐዊ ክፍፍልን አዛብቶ የዜጎችን የዕኩልነት መብት ወደ መርገጥ ያመራል፡፡ ውሎ ሲያድርም ይህን ክስተቱን ማረም ስለሚያሳነው የሐሳብ ልዩነትን የማይቀበል አምባገነን ይሆናል፡፡ በዚህ ምክንያት መብታቸውን የሚጠይቁ ዜጎችን በጠላትነት ፈርጆ ሊያጠፋባቸው ሕጋዊ የሚመስል ሕገወጥ ድርጊቶችን በስውርና በግልጽ በመፈፀም ለሌላ ትጥቅ ትግል በር ይከፍታል፡፡ ይህን የትጥቅ ትግል ዑደት አንድ ቦታ ላይ ሰብሮ በማቆም አገሪቱን ከትርምስና የመገዳደል ባሕል መታደግ የሚቻለው ራሳቸውን ለአደጋ አጋልጠው ሳይገድሉ እየሞቱ እየታሠሩና ከሥራ እየተፈናቀሉ በሠላማዊ መንገድ ብቻ በሚታገሉ ኃይሎች አማካኝነት ነው ብዬ አምናለሁ፡፡ መርጬ እየተጓዝኩበት ያለሁትም ይህን ነው፡፡

(3) የትጥቅ ትግል ሰብኣዊና ቁሳዊ ሀብትን ከማውደሙም በላይ ጊዜያዊም ቢሆን ስርዓት አልበኝነትን ያስከትላል፡፡ በጣም ውስን በሆነች የሀገር ሀብት አንዱ የገነባውን ሌላው እያፈረሰ የሚሄድ ከሆነ መጨረሻችን የት ሊሆን እንደሚችል መገመት አያስቸግርም፡፡ የትጥቅ ትግል ለዜጎች ስንዴና ዘይት እንኳን ማቅረብ የማይቻል እንደኛ ያለ አገር ቀርቶ የሚዋጉበትን በጦር መሣሪያ ለሚያመርቱ አገሮች እንኳን አዋጭ ስላልሆነ ዘለው አይገቡበትም፡፡ ብጥብጥና ሁከት በሚነሳባቸው አገሮች ዋነኞች ተጎጂዎች ተራ ዜጎች እንጂ እንደከሳሾቼ ያሉ ባለሥልጣናት ወይም የመንግሥት መሪዎች አይደሉም፡፡

በኛ አገርም ይህ ሁኔታ ቢከሰት ግንባር ቀደም ሰለባ መሆን ከሚችሉት ውስጥ እኔና ቤተሰቤ እንገኛለን፡፡ ምክንያቱም የምንጓዘው በተራ ትራንስፖርት፤ የምኖረው በተራ መንደር፣ በተራ ቤት፣ ልጆቼ የሚማሩት በተራ ትምህርት ቤት ሲሆን ከሳሾቼ ግን ይህ ሁሉ የማይመለከታቸውና የማያሰጋቸው በመሆኑ ከነሱ የበለጠ ሠላም ለኔ ትልቅ ዋጋ አለው፡፡ ስለዚህ ነው ምንም ዓይነት ዜግነት፣ ቀለም ወይም ዘር ይኑረው ሰብኣዊና ቁሳዊ ውድመትን የሚያስከትል ጦርነትም ሆነ ብጥብጥ ከሚያራምድ አካል ጋር የማልተባበረው፡፡

(4) በትጥቅ ትግል ወደ ሥልጣን የሚመጡ መንግሥታት ከውይይትና ድርድር ይልቅ በኃይል መፍትሔ ስለማያምኑ ዴሞክራሲያዊ አካሄድን ከማቀጨጭ አልፎ እስከነአካቴው ይፃፀራረሉ፡፡ ለይስሙላ በሚገኙባቸው የድርድር መድረኮችም ሌላም ወገን እንዲቀበል የሚፈልጉትን ለመንገር እንጂ ሰጥቶ ለመቀበል ስላልሆነ በድርድሩ ማግስት ወደቀድሞ የኃይል ተግባራቸው ይመለሳሉ፡፡ ሕዝቡ የጦር ሜዳ ገድሎቻቸውን አይቶና ሰምቶ አይበገሬነታቸውን ተረድቶ በፍርሐት እንዲገዛላቸው ሜዳውን በጦርነት ወሬ ያደምቃሉ፡፡

በሠላማዊ ትግል አግባብ ሥልጣን የሚይዙት ግን የሥልጣናቸው ምንጭ የሆነው ሕዝብ ጥቅሙና መብቱ ካልተጠበቀለት ነገ ደግሞ ለሌላ መስጠት እንደሚችል ስለሚገነዘቡ ዜጎቻቸውን ያከብራሉ፤ ከመፍራት ይልቅ መከበርን ይሻሉ፤ ከመናገር ይልቅ ማዳመጥን ያስቀድማሉ፡፡ እውነተኛ ዴሞክራሲን በማስፈን ሕዝባቸውን ወደ ዘላቂ ሠላምና ዕድገት ይመራሉ፡፡ እንደዚህ ዓይነት ሠላማዊ ትግል ነው እንዲካሄድ የምሻውና ዋጋ እየከፈልኩበት ያለው፡፡

(5) በእምነት ዝንባሌዬ ነፍስ የፈጣሪዋ ብቻ ስለሆነች የሰውን ልጅ ነፍስ ማጥፋት ከወንጀል አልፎ ሀጢያት መሆኑንና ይህን ክቡር ነገር በኃይል ከሰው የሚነጥቁ ሁሉ በተመሳሳይ መንገድ እንደሚነጠቁ በመጽሐፍ ቅዱስ ላይ “ሠይፍ የሚመዙ በሠይፍ ይጠፋሉ” የሚለውን መለኮታዊ ቃል አምናለሁ፡፡ ስለዚህ የኃይል ተግባርን እንደአማራጭ ወስጄ አላውቅም፡፡ ከዚሁ ጋር በተያያዘ ፈጣሪ እውነት ነው፤ በፈጣሪ የሚያምን ሁሉ እውነትን ያመነ ማለት ይገባዋል፡፡ “እውነትን ሲሻና ለፍትሕ ሲከራከር በፍቅር ብቻ ማድረግ አለበት” የሚለውን የጋንዲ “ሳትያግራህ” ፍልስፍና እቀበላለሁ፡፡ “‹ሳትያግራህ› የእውነት ኃይል፤ የፍቅር ኃይል” ማለት ሲሆን ጥቃት ለሚሰነዘር ሰው አፀፋ ሳይመልሱ በፍቅር ቀርቦ በውስጥ ያለውን መልካም ነገር በማንቀሳቀስ በሕሊና ወቀስ ከክፉ ሥራው እንዲመለስ ማድረግ ይቻላል የሚል ፍልስፍና ነው፡፡

ይህ የሠላማዊ ትግል የመጨረሻ ተሞክሮ በሠላማዊ ታጋዩ ወይም ሳትያግራሂው ላይ ከፍ ያለ ሥቃይን የሚያስከትል እንደመሆኑ በአስተሳሰቦች በሞራላዊነታቸውና በትዕግስታቸው የላቀ ደረጃ ላይ የደረሱ ሰዎች ብቻ የሚተገብሩት ነው፡፡ ከሳትያግራህ የሠላማዊ ትግል ስልቶች አንዱና ዋንኛው ከክፉ ሥራ ጋር ያለመተባበር ነው፡፡ እኔም አንድን ዓላማ ለማሳካት ኃይልን ከመጠቀም የበለጠ ክፉ ነገር አለ ብዬ ስለማላስብ ከእንዲህ ዓይነት ተግባር ጋር ተባብሬ አላውቅም፡፡ እንግዲህ ትጥቅ ትግል ውስጥ ያልተሳተፍኩት እላይ በጠቀስኳቸው ምክንያቶች እንጂ በማንምና በምንም ፍራቻ አሊያም አጋጣሚ አጥቼ አልነበረም፡፡ ከሳሾቼ እንደሚሉት ልጆቼ ሳላፈራና በትምህርት ሳልገፋ በአፍላ የወጣትነት ጊዜዬ ያላሰብኩትን ድንገት በሃምሳኛ ዓመት ዕድሜዬ ላይ በተራ የኦ.ነ.ግ. ተዋጊነትና ካድሬነት ለመሠልጠን ኬንያና ሰሎሎ አልሄድኩም፡፡

ነፍስ ካወቅኩ ጊዜ ጀምሮ የሰው ልጆች መብት እነንዲከበር ጽኑ ፍላጎትና አቋም የነበረኝ ቢሆንም ሁሉም ሰው ፖለቲከኛ መሆን አለበት የሚል እምነት ስላልነበረኝ እስከ 2002 ድረስ የማንኛውም ፖለቲካ ፓርቲ አባል ሆኜ አላውቅም፡፡ ተሰጥኦውና ዝንባሌው ያላቸው ጥቂቶች የፖለቲካ ማኅበር መሥርተው ለሥልጣን ተወዳድረው ሕዝባቸው በፍትሐዊነት ማስተዳደር ከቻሉ ሌሎች ዜጎች በተለያየ ሙያ ተሰማርተው አገራቸውን ማገልገል አለባቸው ብዬ ስለማምን እኔም በመምህርነት ሙያ ብቻ ተሰማርቼ ተግባሬን በትክክል ስወጣ ኖሬያለሁ፡፡

ይሁን እንጂ የፖለቲካ ድርጅቶች የሰዎች ስብስብ እንደመሆናቸው መጠን ሁሉን ነገር ያለእንከን ይፈፅማሉ ብሎ ማመን ስለማይቻል ጊዜ ሊሰጣቸው እንደሚገባ በመረዳት ኢትዮጵያን እያስተዳደረ ያለው ፓርቲ የሚሰብከውን መተግበር እየተሳነው ሲሄድ ወይም በተፃራሪው ሲተገበር ሆን ብሎ አለመሆኑን ለራሴ ለማሳመን ሃያ ዓመታት ያህል ጥረት አድርጌያለሁ፡፡ በመጨረሻም በመላው የኢትዮጵያ ሕዝብ ላይ በተለይም የኦሮሞ ሕዝብ ላይ የሚደርሰውን በደል ዝም ብሎ መመልከትን ሕሊናዬ አልቀበል አለኝ፡፡

 • ሦስት መቶ የዩንቨርስቲ ተማሪዎች ጥያቄ እንኳን ሳይቀርብላቸው በአንድ ቀን ሲባረሩ
 • በየዩንቨርስቲው ያሉ ሌሎች ደግሞ በዓመቱ ሲደበደቡና ሲንገላቱ
 • የፋብሪካ ዝቃጭ አተላዎች በማንአለብኝነት ሕዝብ ወደሚጠጣቸው ወንዞች ሲለቀቁና አደጋ ሲያስከትሉ
 •  ለፌዴራሉ መንግሥት ከፍተኛውን ገቢ የሚያስገባ ሕዝብ በአንፃሩ ግን በነፍስ ወከፍ እጅግ ዝቅተኛው የፌዴራል በጀት ድጎማ ሲመደብለት
 •  መሬቱ በሰበብ አስባቡ በግፍ እየተወሰደ ተቸብችቦ ሌሎችን ባለፀጋ ሲያደርግ፤ የሱ ቤተሰቦች ግን የትም ሲበተኑ
 • ቋንቋው ቀድሞ ሲነገር ከነበረበት ቦታ እየጠፋ ሲሄድ
 • ከኤኮኖሚው ዘርፍ ወጥቶ የበይ ተመልካች ሲሆን
 • የዛሬ 120 ዓመት የኦሮሞ መንደር በነበረችው ፊንፊኔ በቋንቋው የሚማርበት አንድ ትምህርት ወይም አንድ የእምነት ሥፍራ እንኳ ሲነፈገው
 •   የፌዴራል ሠራተኞች ቅጥርና የመከላከያ ሠራዊቱ አመራር ብሔራዊ ተዋጽኦ አግባብ ባልሆነ መልኩ ሲከናወን
 • ከሁሉም በላይ ደግሞ ገዥው ፓርቲ ሥልጣን ሲይዝ በእስር ቤት ከነበሩ ኦሮሞ፣ ዛሬ በብዙ እጥፍ የሚሆኑት በፌዴራል ወህኒ ቤቶች ሲማቅቁና ቤተሰቦቻቸው በረሀብ አለንጋ ሲገረፉ እያየሁ ዝም ማለት እንዴት ይቻለኛል?

እነዚህ ነገሮች እንዲስተካከሉ ሕገ-መንግሥቱ በሚፈቅደው መሠራት በሠላማዊ መንገድ አስተዋፅኦ ለማድረግ የአንድ ፓርቲ አባል መሆንን ሳውጠነጥን የኦሮሞ ፌዴራሊስት ዴሞክራሲያዊ ንቅናቄ /ኦ.ፌ.ዴ.ን./ ጥሪ አድርጉልኝ በ2002 ለመጀመሪያ ጊዜ አባል ሆንኩ፡፡ ከዚያም የድርጅቱ ሥራ አስፈፃሚ ኮሚቴ አባልና የኢትዮጵያ ፌዴራላዊ አንድነት መድረክ ሥራ አስፈጻሚ ኮሚቴ አባል ሆንኩ፡፡ በ2002 ለሕዝብ ተወካዮች ም/ቤት ዕጩ ተወዳዳሪ ሆኜ መላው ሕዝባችን በሚያውቀው ሁኔታ ተሸነፍኩ፡፡ በምርጫ ዘመቻ ወቅትም በግልና በቡድን የተካሄዱብኝን ትንኮሳዎች ተቋቁሜ መንግሥት ባሰማራቸው ሁከት ፈጣሪዎች መካከል ቆሜ ለሠላማዊ ትግልና ለዴሞክራሲያዊ ስርዓት እውን መሆን ያለኝን ቁርጠኝነት አስመስክሬያለሁ፡፡ ምርጫውን እንደማላሸንፍና መጨረሻዬም አሁን ያለሁበት እስር ቤት እንደሆነ እየተነገረኝ አንድ ሠላማዊ ታጋይ ማድረግ ያለበትን አድርጊያለሁ፡፡

በፓርቲዬ ውስጥ በተሰጠኝ የሕዝብ ግንኙነት የሥራ ድርሻ ምክንያት በእስር ላይ ስላሉ ኦሮሞዎች ሁለት ጊዜ ያህል ለውጪ ሚዲያዎች ቃለ መጠይቅ በመሰብሰብ ከሳሾቼን እንዳላስደሰታቸው ከራሳቸው ተነግሮኝ ነበር፡፡ ነገር ግን የሰጠሁት መረጃ ሐሰትም፣ ምሥጢርም እንዳልሆነ ነግሬያቸው በተያየን በሃያ ቀናት ከቢሮዬ ተጠርቼ ታሰርኩ፡፡ ከመታሰሬ ጥቂት ቀናት በፊት ከአምነስቲ ኢንተርናሽናል የመጡ ሰዎች አነጋግረውኝ ነበር፡፡ የእነዚህ ነገሮች ድምር ነው “የሀገር የሕዝብን አንድነት በማፍረስ” ወንጀል አስከስሶ ለእስራት የዳረገኝ፡፡

በሕዝቦች መካከል ግልጽ ልዩነት እየፈጠረ አንዱ ሌላውን እንዲጠራጠር ኅብረቱ እንዲላላና አንድነቱ እንዲፈርስ እያደረገ ያለ ስርዓቱ ነው ወይስ ይህ ሁኔታ እንዲስተካከል በሠላማዊ መንገድ እያሳሰበ በመታገል ላይ ያለ ሰው ነው የአገሪቱን የግዛትና የፖለቲካ አንድነት በማፍረስ ወንጀል የሚጠረጠረው? ሕገ-መንግሥቱን በተግባር እየጣሰ ያለውስ መብቴ ይከበር የሚለው ነው ወይንስ መብቱን የተነፈገው ነው?

ድርጅታችን በኦ.ፌ.ዴ.ን ሕዝቦች መብታቸው እስከተከበረላቸው ድረስ የመገንጠል ጥያቄ አያነሱም መለየትንም አይፈልጉም የሚል እምነት ስላለውና የሀገር አንድና ቁልፍ እውነተኛ ዕኩልነት የሰፈነበት ስርዓት ማስፈን መሆኑ ያምናል፡፡

ስለዚህ በኢ.ፌ.ዲ.ሪ. ሕገ-መንግሥት አንቀጽ 39 ንዑስ አንቀጽ 1 ላይ ያለው እስከመገንጠል የሚለው ሀረግ ጠቃሚ አይደለም በሚል እምነት በኢትዮጵያ ፌዴራላዊ ዴሞክራሲያዊ አንድነት መድረክ መለስተኛ የፖለቲካ ፕሮግራም ውስጥ እንዲካተት ከፈረሙት አባል ድርጅቶች ውስጥ አንዱ ነው፡፡ እኔም የድርጅቱ አባልና አመራር ይህን ለማሳመን ጎንበስ ቀና በምልበት ሰዐት የሀገር አንድነትን ለማፍረስ በመሞከር እንዴት ልከሰስ እችላለሁ?

ማንኛውም ኦሮሞ መብቱን የመጠየቅ አዝማሚ ወይም ከስርዓቱ ጋር ያለመተባበር ዝንባሌ ያሳየ እንደሆነ በኦነግነት ፈርጆ ማናቸውንም የግፍ ተግባር መፈፀም ከተጀመረ ሃያ ዓመታት ተቆጠሩ፡፡ ይህ አድራጎቱ በአፍሪካ ደረጃ እንኳን ሲታይ ወደር የለሽ ነው፡፡ ናይጄሪያ በየጊዜው ፍንዳታ እየደረሰ ኃላፊነት በሚወስደው የቦኮሃራም ድርጅት አግባብ ተመሳሳይ ቋንቋ የሚናገሩና ተመሳሳይ እምነት የሚከተሉ ዜጎቿን ቁም ስቅል አላሳየችም፡፡ የወደቀው የግብጽ መንግሥት እንኳን ሕገወጥ ነው ብሎ በፈረጀው የሙስሊም ወንድማማቾች ፓርቲ አመካኝቶ ተቀናቃኞችን ለማጥፋት ዘመቻ አልከፈተም፡፡ ከአንድ የዘር ሀረግ የተገኘ ሁሉ አንድ ዓይነት የፖለቲካ አመለካከት አለው ብሎ የሚገምት ቢኖር በሥልጣን ላይ ያለው የኢትዮጵያ መንግሥት ብቻ ይመስለኛል፡፡ ሀገር የሚያፈርሰው እንዲህ ዓይነት አመለካከት ነው፡፡ እኔ ግን ይህን በመርህም ተቀብዬ በተግባርም ሞክሬ አላውቅም፡፡

ነገር ግን ለስርዓቱ ካለመመቸት ውጪ በሀገሬና በሕዝቤ ላይ አንዳች ጥፋት እንዳልፈፀምኩ ጠንቅቀው የሚያውቁት ከሳሾቼ በወህኒ ቤቶች አካባቢ “አዳፍኔ” በመባል የሚታወቁ የሐሰት ምስክሮችን አቅርበው አስመስክረውብኛል፡፡ በመጽሐፍ ቅዱስ 1ኛ ነገሥት ምዕራፍ 21 ላይ አጽመርስቴን አልለቅም ስላለ “ንጉሡንና እግዚአብሔርን ሰድቧል” ብለው የሐሰት ምስክሮችን አስመስክረው ናቡቴን በድንጋይ አስወግረው እንዳስገደሉት የአክአብ ባለሥልጣኖች የሰው ልጆች መብት ይከበር ባልኩ ኢትዮጵያዊው ናቡቴ ሆኜ ቀርቤያለሁ፡፡ ይህ ድርጊት ከዚህ በፊት የማሞ መዘምር ከሳሾች እራሳቸው ሲኒማ ቤት ውስጥ የእጅ ቦምብ ወርውረው ብዙ ሰዎችን ካቆሰሉ በኋላ ይህን ያደረገው ማሞ ነው በማለት በሐሰት አስመስክረው ሞት ተፈርዶበት ዓለም በቃኝ እስር ቤት ውስጥ በስቅላት ተቀጥቷል፡፡

በኔ ላይ ያቀረቡት የዐቃቤ ሕግ ምስክሮች በቁጥር አራት ሲሆኑ ሁለቱ ቤቴ ሲፈተሽ ታዛቢ የነበሩ ናቸው፡፡ ሁለቱም ያዩትን በመመስከራቸው በምስክርነት ቃላቸው ውስጥ ወንጀለኛ የሚያሰኘኝ ነገር ባለመኖሩ ሌሎች ሁለት ምስክሮች በሰጡት የሐሰት ምስክርነት ቃል ላይ አተኩራለሁ፡፡ የዐቃቤ ሕግ ምስክር ሆኖ ያቀረበብኝ አንደኛው ሰው በአዲስ አበባ ዩንቨርስቲ ተማሪዬ ሆኖ የተመደበ የክረምት ተማሪ ኢዮስያስ አበራ ማሞ ከሌሎች ተማሪዎች ተነጥሎ ቢሮዬ መጥቶ የገዥው ፓርቲ አባል እንደሆነ ይህን ያደረገውም የደኅንነት አባል የሆነውን አባቱን በመፍራት እንደሆነ አሁን ግን በፓርተው ውስጥ የሰፈነውን ኢፍትሐዊነት በመፀየፍ የአንድ ተቃዋሚ ፓርቲ አባል መሆን እንደሚፈልግ በተለይም ደግሞ የኢትዮጵያ ፌዴራላዊ ዴሞክራሲያዊ አንድነት መድረክን እንደሚያደንቅ ነግሮኝ እንድመለምለው ጠይቆኝ ነበር፡፡ እኔም እኔ ያለሁበት ፓርቲ የኦሮሞ ድርጅት እንደሆነና የመድረክ አባላት ከሆኑ የኅብረብሔር ፓርቲዎች ውስጥ ወስኖ አንዱን መጠየቅ እንደሚችል ነግሬው የአንድነት ለፍትሕና ለዴሞክራሲ ፓርቲ አመራር አባል የሆነውን የአቶ አንዱዓለም አራጌን ስልክ ቁጥር ሰጠሁት፡፡ ግለሰቡ ክቡር ፍ/ቤቱ ፊት ቀርቦ ቃሉን ሲሰጥ ተማሪዬ እንደሆነ ኮርስ ሰጥቼው እንደማላውቅ ለመጀመሪያ ጊዜ የተገናኘነው ሐምሌ ወር 2003 የመመረቂያ ጽሑፉን ሊያስረክብ ቢሮዬ በተገኘንበት ዕለት መሆኑን በዚሁ የመጀመሪያ ግንኙነታችን “መንግሥት የኦሮሞንና የደቡብን ሕዝብ ስለሚጠላ ይጨቁናቸዋል፣ ስለዚህ ተነሳስተን በአመጽ እናስወግደው” እንዳልኩት ተናግሯል፡፡ ሌሎችንም ተማሪዎች ጨምሮ እንደተወያየን አስመስሎ መስክሯል፡፡

ይህ ግን ፈፅሞ ሐሰት ነው፡፡ ግለሰቡ አግኝቶኝ የማያውቅ ከሆነ በሐምሌ 2003 ሊያስረክበኝ የመጣው የመመረቂ ጽሑፍ ማን ያማክረው ነበር? ከአማካሪው አንዳች ግንኙነት ሳያደርግ ምንነቱ ያልታወቀ የመመረቂያ ጽሑፉን ይዞ ከመጣ ተማሪ ጋር ያውም በመጀመሪያው ግንኙነት ከአካዳሚ ነክ ጉዳዮች ወጥቶ ስለ መንግሥት ግልበጣ ማውራት ይታሰባል ወይ? ለአንድ የዩንቨርስቲ መምህር ተመካሪ ተማሪዎች የሚመደቡት በሚመለከተው ትምህርት ክፍል እንደመሆኑ የተለያየ ፖለቲካ ዝንባሌ እንዳላቸው እየታወቀ አንድ ወገን ብቻ በሚመለከት ፖለቲካ ውይይት መክፈት እንዴት ይታሰባል? የተከሰስኩት በአሸባሪነት ከተፈረጀ የኦሮሞ ድርጅት ሆኖ ሳለ ግለሰቡ ደግሞ የዚህ ማኅበረሰብ አባል አለመሆኑን በግልጽ እየተናገረ፤ ኦሮሞዎች ተበድለዋልና በመንግሥት ግልበጣ ተባብረን ልል እንዴት እችላለሁ? ይህ ሰው ኦሮሞዎችን ከጭቆና ለመታደግ ከሰማየ ሰማያት የተላከ አዳኝ ነው ብዬ ልገምት አልችልም፡፡ ይልቅ እሱስ ፍትሕን ሲገድል የተመደበ የአክአብ ምስክር ኖሯል፡፡

ሌላኛው ስሜን እንኳን በትክክል ያላሥጠኑት የዐቃቤ ሕግ ምስክር አመና አርኮ በክቡር ፍ/ቤቱ ፊት ቀርቦ ቃሉን ሲሰጥ “በጥር ወር 2002 አቶ ጉቱ ሙሊሳ ቤት ተገናኝተን ለአመጽ አነሳስቶኛል” ሲል ተናግሯል፡፡

እኔ ይህን ግለሰብ ለመጀመሪያ ጊዜ ያየሁት ከዚሁ ፍ/ቤት ውስጥ ነው፡፡ ነገሩ የማይታመንና ዱብዕዳ ስለነበረ በዕለቱ ጥያቄም አላቀረብኩለትም፤ ስለማንነቱ ለማወቅ ባደረግሁት ጥረት በቂና ተጨባጭ መረጃዎችን ለማግኘት ችያለሁ፡፡ ግለሰቡ እውነተኛ ማንነቱ ኢመና ኢርኮ ሳይሆን ሽፈራሁ ኤቢዳ ሲሆን የትውልድ ስፍራው በምዕራብ ሸዋ ዞን ሸነን ወረዳ ሆኖ አድራሻዬና የሥራ ቦታዬ ነው ያለውን ነቀምቴ ከተማ 01 ቀበሌን ረግጦ እንኳን አያውቅም፡፡

ይህ ግለሰብ የኦሮሞ ሕዝብ ኮንግረስ /ኦ.ሕ.ኮ./ አባል የነበረ ሲሆን በ1997 የምርጫ ታዛቢ ስለነበር በ1998 ታስሮ የተሰቃየ በ1999 አጣሪ ኮሚሽን ፊት ቀርቦ ቃሉን የሰጠ በ2000 ኦሕኮን ወክሎ ለወረዳና ለቀበሌ ምርጫ የተወዳደረ፤ በ2003 እንደገና ታስሮ የነበረ ሲሆን ይህን ሁሉ ያደረገው በእውነተኛ ሥሙ ነበር፡፡ በመጨረሻም ከደረሰበት ስቃይ የተነሳ እንዲሁም የሚሉትን እሺ ካላለ መኖር እንደማይችል ስለተገለጸለት ያሉትን ሁሉ ለማድረግ ቃል ገብቶ በመፈታት በኔ ላይ በምስክርነት የቀረበ ነው፡፡ ይህንን የመከላከያ ምስክሮች ያስረዱልኛል፡፡

ከላይ እንደገለጽኩት ከግለሰቡ ጋር በአካልም ሆነ በማንኛውም የመገናኛ ዘዴ ተገናኝተን የማናውቅ ከመሆን አልፎ ቤቱ ተገናኘን ያለውን አቶ ጉታ ሙሊካን እንኳን ለመጀመሪያ ጊዜ ያየሁት ማረሚያ ቤት ሁለታችንም እስረኞች ሆነን ነው፡፡ ይህንንም ምስክሮቼ ያረጋግጡልኛል፡፡ ለመሆኑ 2002 ሕገ-መንግሥቱን አምኜና አክብሬ በምርጫ ለመሳተፍ ዝግጅት ላይ የነበርኩ ሰው እንዴት ሆኖ ለአመጽ ቅስቀሳ ማካሄድ የምችለው?

ከዚህ መረዳት እንደሚቻለው ግለሰቡ በኔ ላይ ስለመሰከረው ነገር ብቻ ሳይሆን ማንነቱንና አድራሻውን ጭምር እንዲዋሽ የተገደደ እንደመሆኑ መጠን ክቡር ፍ/ቤቱ ይህን ተመልክቶ የሰጠውን የምስክርነት ቃል ውድቅ እንዲያደርግልኝ እጠይቃለሁ፡፡

ዐቃቤ ሕግ ወንጀለኛ ለመሆኔ እንደአስረጂነት ያቀረበው ሌላው የሰነድ ማስረጃ በ1989 መጀመሪያ ላይ የተነሳሁት የኦነግ አርማ ተሰቅሎ የሚታይበት ፎቶግራፍ ነው፡፡ በ1983 መጨረሻ ደርግ እሠራበት የነበረችውን አሰበ ተፈሪ ከተማ ለቅቆ ሲሄድ ብዙ ሰዎች አካባቢውን ለቀው ሲሰደዱ ሠላምና መረጋጋትን ለመፍጠር የተቋቋመውን ኮሚቴ እንድመራ በሕዝብ ተመርጬ እስከ 1984 መጨረሻ ድረስ ሰርቻለሁ፡፡ በዚህ ወቅት በከተማው ፍ/ቤት ከፍተው በይፋ ይንቀሳቀሱ ለነበሩ ሁለት የኦሮሞ ድርጅቶች ኦሕዴድና ኦነግ ስብሰባዎችን እየጠራሁና እየመራሁ በገለልተኝነት ስሠራ ቆይቻለሁ፡፡ በነዚህ ጊዜያት ውስጥ ለኦሕዴድ በርካታ ስብሰባዎችን ለኦነግም ጥቂት ስብሰባዎችን ከተማው መሐል በሚገኝ የወረዳው አስተዳደር ጊቢ ሜዳ ላይ መጥራቴን አስታውሳለሁ፡፡ ከነዚህ ስብሰባዎች በአንዱ የተወሰደ ነው የተሰቀለው ፎቶግራፍ፡፡ ያ ወቅት ሁለት ድርጅቶች እንኳን በመሰብሰቢያ ቦታዎች ቀርቶ በየምሶሶዎቹ ዛፎቹ አርማዎቻቸውን ይሰቅሉ የነበረ የትኩሳት ጊዜ ነበር፡፡

በፎቶግራፍ ላይ እንደሚታየው ቁጥሩ ብዙ የሆነ ሕዝብ ሜዳ ላይ ተሰብስቦ ይታያል፡፡ እንደሚታወቀው ኦነግ በ1984 በመጨረሻ ሽግግር መንግሥቱን ለቆ ከወጣ በኋላ እንዲህ ዓይነት ስብሰባ በመሐል ከተማ አደባባይ ሊደረግ ይችላል ተብሎ አይታሰብም፡፡ በፎቶግራፉ ላይ የሚታዩ ሰዎች ብዙዎች በሕይወት የሉም፡፡ በፎቶግራፉ ላይ የሚታየው የራሴ ገጽታም ከዛሬ ጋር ሲስተያይ የፎቶውን ዕድሜ ይናገራል፡፡ በፎቶግራፉ ላ የሚታየው ቦታም አሰበ ተፈሪ (ጭሮ) መሆኑ ተለይቶ ይታወቃል፡፡ እኔ ደግሞ በ1985 ከዚያ ተዛውሬ ስለሄድኩ እና ወደዚያ ለመመለስ ዕድሉ ስላልነበረኝ፣ ቢኖረኝ ኖሮም ያንን ስብሰባ ማካሄድ እንደማልችል ይታወቃል፡፡

በአጠቃላይ ከዛሬ ሃያ ዓመት በፊት በወቅቱ ሕጋዊ የነበረና በሚኒስትሮች ም/ቤት አራት የካቢኔ ሚኒስትሮች የነበሩበትና መዲናዋን (አዲስ አበባን) ጨምሮ በአርማዎቹ አጥለቅልቆት በነበረ ደርጅት አርማ ጋር የተነሳኸው ፎቶ ግራፍ የሀገር ግዛትና ፖለቲካዊ አንድነት ለመንካትህ ማስረጃ ነው ተብሎ ሊቀርብብኝ ስለማይገባ ክቡር ፍ/ቤቱ ውድቅ እንዲደረግልኝ እጠይቃለሁ፡፡

ማጠቃለያ
ያለመታደል ሆኖ በአገራችን መልካም አስተዳደር አፍአዊ እንጂ ተግባራዊ ሆኖ ስለማያውቅ አንዱ የሠራውን ሌላው እያፈረሰ በዓለም ፊት በኩራት አንገታችንን ቀና የምናደርግበት ሳይሆን በሐፍረት የምንሸማቀቅበት፤ ለልጆቻችንም ተስፋን ሳይሆን የስጋት ቅርስ እየተውንላቸው አበሳን እንደ ዱላ እየተቀባበልን ዛሬ ላይ ደርሰናል፡፡ ይህ እንዳይቀጥል የሳተው በጊዜ እንዲመለስ የተጣመመው እንዲቃና የተበላሸው እንዲስተካከል ጎረቤት ሳይሰማ፣ ፈረንጅ ገመናችንን ሳያውቀው አድብተን ስንጠፋፋ ችግራችን ገለጥለጥ አድርገን ተወያይተን ተከራክረን ተወቃቅሰን መፍትሐ እናበጅለት፡፡ ይህንንም አንዱ ባንዱ ላይ ዱላ ሳይሰነዝር ቃታ ሳይስብ፣ ወደ እስር ቤት ሳይጎትተው በሠላማዊ መንገድና በፍቅር እናድርገው የሚል ጽኑ አቋም ነው፡፡ እኔና ድርጅቴ የምናራምደው፤ ይህ በኛ በጎ ጥረትና ፍላጎት ብቻ የሚሳካ ባይሆንም እኛ ግን በዚሁ መንገድ እንጓዛለን፤ ኢፍትሐዊነት አድልኦን አሜን ብሎ ውርደት ከመቀበል መከራና ስቃይን በክብር ማስተናገዳችንን እንቀጥላለን፡፡ በመጨረሻም ፍትሕ ከጎናችን ትቆማለች፡፡
---
ምንጭ፡- ኃይለማርያምን ፍለጋ፤ የኢትዮጵያ ፖለቲካ ጉራንጉር ቅያሶች (ሰለሞን ስዩም፣ 2006)

50 comments:

 1. Why do most adventure enthusiasts love Trekking in Nepal?
  Trekking In Nepal…with Encounters Nepal Dot Com…

  These boots were made for walking…ONE OF DAYS THESE BOOTS will walk you into the Himalayas for the experience of a lifetime…

  Trekking in Nepal is a delightful feast of nature in its most natural origins in this small but

  amazing country of Nepal. Encounters Nepal takes you into some of the most spectacular wilderness of Nepal’s vast Himalayas, across some of the

  most rugged terrain where the beauty is raw, punishing and taxes your physical abilities to the limit…but the rewards are so immense, it leaves you

  with emotional memories that last not only for a lifetime, but passed down to the generations to come. Our adventures are boundless and not only

  fenced into Nepal but cuts across the borders into the mountains of Tibet, India and Bhutan as well, irrespective of the kind of trip you choose in

  Nepal. Your holidays in Nepal with us is more than just a brief visit to stay somewhere; it is a real connection with the local folks, the unique

  countryside, the distinctive ancient cultures, delectable Nepali cuisine, the sublime environment and the rare specie of flora and fauna are

  extraordinary in this part of the world…

  A typical trek-day starts around 6 a.m. with a cup of tea/coffee. After packing your duffel bag and daypack, breakfast is served piping hot amidst

  the sweet chirping of birds that are always happy with your presence. The day's trek starts around 7.30 a.m. Porters carry all your luggage and

  equipment. All you need to carry in your daypack are personal items like a water bottle, rain/wind jacket, camera and any other small items you may

  need on the trail.

  On beaten trails or virgin tracks, Nepal is a trekker's haven. The steady beat of foot travel is a great way to discover and make meaningful

  contact with the country. Trekking usually consists of a series of ascents and descents walking 5 to 7 hours (9 to 14 km per day on average with a

  guide, cook and porters and on some occasion’s pack animals.

  The objective of trekking in Nepal is not just a particular destination, but the odyssey and

  experiences itself. You travel at a pace that suits your body best, observing nature, rural communities, and spectacular mountain panoramas, some

  of which are the best on the planet. You also stop over to have a cosy chat with the local folks and learn about their lifestyles on these

  beautiful but tough mountains, of which some are the highest in the world.

  Trekking in Nepal with Encounters Nepal is an experience that leads you into areas most other trek companies would overlook; we go

  the mile in order to show you some of the most stunning sights beheld on these astonishing mountains that gives you a sense of gratification, the

  true feelings of adventure in an untamed wilderness that teaches you about life in ways that are more practical than you would experience in the

  concrete jungles of mega cities.

  ReplyDelete
 2. This comment has been removed by the author.

  ReplyDelete
 3. Nepal Annapurna Base Camp Trek is among the most popular walking tour in the Himalayan world.
  The ranges of Annapurna base camp trek is one of the most popular walking tour in the Himalayan world. Trail literally brings you face to face with an eight thousand highest Peak– for a moderate-difficult trek; this is one of best incredible! The fascinating Annapurna ranges massif includes the world’s tenth highest peak in Himalaya. Annapurna (8,091 m) I hold a fatal attraction for mountaineers of world. This mountain has the highest fatality ratio among the eight thou sanders peak. This formidable mountain aura apart, its base camp (ABC) trek holds several treasures for the mountain lover world.
  Annapurna Mountain views that leave you spellbound
  The Annapurna mountain range whets your appetite for mountain views front-right from Pokhara City. This is first even before you start the trek. At Ghandruk village, you see distinct views of Machapuchare(6993m) Annapurna South (7219m) and Hiunchuli (6441m). Views of different peaks of the world Annapurna massif and Machapuchare stay with you all the way till Sinuwa Hill. The tip of Holy Machapuchare teases you at Dovan (2600m). As you burst out of the bamboo forest past Himalaya and Deurali pass, Machapuchare appears again in its full glory. Machapuchare, the ‘fish tailed mountain’, in Nepalese is revered by the Nepalese people for its exquisite beauty. Legendry believed to be one of the homes of Hindi Lord (Shiva). This holy mountian has never been officially summitted! As you touch down the Machapuchare base camp, in addition to Machapuchare, you can see massif Annapurna I, Annapurna South, Gangapurna and Hiunchuli Peak up close. The Annapurna Base Camp is a small cluster of six-seven lodges opposite the ridge of Annapurna glacier. As you look around up from the edge of the glacier, you come face to face with the Annapurna massif ranges. Annapurna South, I, III and Gangapurna, with Gandharvachuli and Machapuchare are all there to meet your unleash gaze when your eyes rest upon them. Trekking into the forests of the Annapurna Conservation Area The trail takes you through a variety of vegetation while trekking from Ghandruk village to Chhomrong you are surrounded by Nepal's national flower (rhododendron), fern and wild bamboo. Once you cross Sinuwa Hill to enter the narrow valley of Annapurna sanctuary, the forest becomes densely. Tallest oak trees become prominent here. As you move further up towards Deurali pass, the thick forests give way to tall grasses. Around this area, you will find trees of thick bark called Daphne. This is used by local people to make paper. These trees are commonly found around estern part of nepal and india border as well. Closer to Machapuchare base camp (3700m), the terrain turns into Alpine. You see the patches of grass amidst boulders. There are also flowering plants lining the trail at this section too.
  The Annapurna base camp trail has 3 sections through forest that is so dense that sometime sunlight barely seeps through. The first one starts right after the villages around Chomrung and extends till New Bridge. On the trail from Sinuwa, you will hear the Modi River roaring past right next to you. But the trees around are so densely that you can’t really see the river flow. The third stretch is after Sinuwa and goes all the way to Dovan via Bamboo. The beauty of this trek is that you walk through these forests twice.
  The Annapurna Base Camp Trek and region is nestled in the 7,629 sq km Annapurna Conservation Area and home to 1,228 species of flowering plants, more than 100 mammals, 474 birds, 33 reptiles with 22 amphibians. If you’re lucky you might spot an exotic bird or even called marmot.

  ReplyDelete
 4. The Shiva excursion Pvt Ltd is local base Trekking Agency in Nepal as Under Nepal government license holder tourism board. Over 15 years Experience Nepal Trekking, Tour and Peak Climbing leading by tour leader Arjun Nepal. Over 70% Past client repeat and fully satisfied with our services in Nepal. The list of Best trekking company in Nepal as refer by many client those who take’s ours services and high quality hospitalities in Nepal.
  Most of Trekking Companies are same as services but selected which is best and more Nepal Trekking Company Reviews and make happy valuable customer trekking in Nepal. Therefore search right Nepal Trekking Agency. Because many Trekking Agencies are not best quality and just make money never looking furthers services with any kind of activities in Nepal. The Shiva Excursion is high recommend Everest Base Camp, Annapurna Base Camp, Upper Mustang, Manaslu Circuit and Many Others Trekking routes in Nepal.
  So coming this year 2017 heading to some others Trekking Peak as Island Peak Climbing, Mera Peak Climbing, Lobuche Peak Climbing, Chulu West and Chulu East Peak Climbing in Nepal, Many type of Activities normal hiking, moderate trekking, high pass and hard adventures Peak Climbing in Nepal. Nepal is beautiful little high mountain and latest trekking trail and Others Package Tour, Kathmandu Valley, Nagarkot dhulikhel tour, Kathmandu to Chitwan, lumbini pokhara tour and Bandipur Tour in Nepal.
  Highly promoted and local top Trekking agency as Shiva Excursion is most popular trekking Company in Nepal. Mainly offers packages trip and adventures activities choice of the valuable client design by custom Itinerary and reasonable cost deal to Shiva Excursion with Excellent Client Reviews Nepal Trekking Companies.

  ReplyDelete
 5. Namaste, I am Rabin Gurung Trekking Guide in Nepal, from west part of Kathmandu Nepal. Well

  I have been more than 20 years Trekking, tour and Peak climbing as Annapurna base camp, Ghorepani Poon hill, Nar Phu Valley, Upper Mustang,

  Manaslu Circuit, Tsum Valley, Langtang Valley, Goshaikunda Lake, Everest base Camp, Everest Chola Pass and Gokyo lake Trekking in Nepal. Some of

  most adventures as Island Peak, Mera Peak, Lobuche peak and Chulu West Peak Climbing that is my real adventures in Nepal.
  I was mountain guide in Nepal fully satisfied those who were with me and freelance Trekking guide in Nepal. The many people are searching independent trekking guide who directly concern with client and guide to Trekking in Himalaya.

  That is main point and handle client. My further planning is Trekking and Expedition main priory Lot’s Trekkers and Climber Go to every trekking

  Region in Nepal. So if any one interest trekking in Nepal can call or do not hesitate to email us, Since my Mountain guide experienced is mostly

  sharing all customer because this is such a great opportunity my life. Thank you very much my client feedback make me huge help. Adventure Mountain Guide in Nepal Rabin gurung.

  ReplyDelete
 6. The Everest Base Camp Trek is really highlighted part of in the world. those who are traveling to organize and selling these activities all over in the world. Because very easy to get access to for that trip, just get traveler and get little experienced about the trip after that self-organize and use for Nepali local guide, permit, transport and porter. therefore tour leader leading Everest Base Camp trek many types of Custom Itinerary and Budget trip.
  Those Who has enough budget they can make luxury and take full board packages services but the problem for the trip budget and they adjust only self and solo trip to Everest Base Camp. I would like to high suggestion to go Everest Base Camp Trek lukla to kathmandu and kathmandu to lukla domestic flight and hire guide and porter that would be perfect, Because more safe and secure as the whole trip Can Make Success. many ways departure for that trip as 7 days to 10 days and 12 days to 14 days Everest Base Camp Trek in Nepal.

  ReplyDelete
 7. Annapurna Base Camp Trek assortment may be a known steady trekking route of seven days in Annapurna range region of Asian nation. Annapurna Base Camp trekking that additionally called Annapurna Sanctuary trekking is that the greatest distinguished trekking in Asian nation. the foremost peaks of western portion of large Annapurna Himal includes Hiunchuli, Annapurna south, Fang, Annapurna, Gangapurna, Annapurna three and Machhapuchchhre that ar organized in such a fashion that they exactly type a bend that have a diameter of virtually ten miles. Annapurna base camp trek of seven days from Kathmandu to Pokhara provides the nice influence of existence of a giant area within the core Modi Khola mark its resolution within the south of this ice mass vale in slender gorge of twelve,000ft deep. when you pass what is more to the south this gorge end up to be even wider and provides rise to the productive vale wherever Gurung folks live. Trekking in Asian nation Annapurna Base Camp higher and middle half Moody Khola offers trekkers some short cut trekking ways. Annapurna base camp trekking of seven days package begin its morning flight from Kathmandu to Pokhara and therefore the terribly day it goes on to Nayapul with personal vehicles and trek extend to Natural hot reserving in Jhinu danda, from wherever begins the Annapurna base camp or Annapurna Sanctuary Trek of the Asian nation Himalaya.

  ReplyDelete
 8. Why Trekking in Nepal Nepal?, a land of high hills, mountains, raging rivers and verdant deep jungles of Terai & its rich lifestyle makes one of the most sought locations inside the map of the world. a destination for all season as it's miles one of the most numerous and varied international locations on this planet a unique us of a nestled inside the excellent snow capped variety is some other advent of the mom earth and it embraces worlds' 8 highest peaks from mt.everest, mt.kanchenjonga, mt.lhotse, Makalu, Cho Oyu, Dhaulagiri, Manaslu to Annapurna massive. nepal is likewise the beginning location of Buddha (light of Asia). The Buna Treks is Local Base Under Nepal Government Trekking Agency in Nepal. blessed with wealthy nature, the brilliant Himalayan in Nepal range stretches from the far north-west to the way east where the worlds highest 8th eight-thousanders are in Nepal. nepal gives a enthralling adventure with enough time to wonder the encompassing beautiful landscapes and immerse with its warm human beings, imparting you full of range and enchantment from the low lands of Gangetic plains and its verdant dense jungle where the endangered species of Royal Bengal tigers and the one-horned rhinoceros roam, to the mythical yak and yeti trail to Everest.as the adventure and leisure tourism was hooked up in view that late 1960 and 70’s quality travel & trekking enterprise have mushroomed by using a tourism professionals Nepalese, and were leading countless of adventure trips in the course of Himalaya consisting of rafting, mountain climbing also organize adventure trekking, and entertainment trips which includes tailor-made itineraries for own family, college companies and company executives. Many of Trekking Company in Nepal are not perfect trip dealing, they have not enough Experienced. Trekking in Nepal, Nepal is domestic to community of trails also known as the amazing Himalaya trails, an extensive trail gadget that covers Nepal from humble and Darchula within the west to Kanchenjunga in the east. the range of Trekking in Nepal cannot be located in any other location of the world. in fact, the lowest factor in Nepal is fifty-nine m above sea-level inside the terai location even as the very best point is Everest, eight,848 m above sea-level, the two factors are, in a direct line, most effective two hundred kilometers aside. the majority of visitors to Nepal are available through the Tribhuvan international airport in Kathmandu. it's far in Kathmandu that trekkers want to accumulate their permits and other documentation, both from a trekking agent or from the best places of work. those files will be checked along the hiking route. for people with little time to spend in Nepal, there are half of-day hikes from Kathmandu to witness breathtaking Himalayan Trekking in Nepal perspectives in any other case trek for weeks over stunning tough mountain passes. as much as the mid-1960s just a few trekkers had generally visited Nepal and lower back then as part of corporations of excursion fans. the various huge expeditions of the day recommended trekkers to join up in an try to help balance the investment.

  ReplyDelete
 9. Trekking in Nepal is one in all the favored commercial enterprise activities in Nepal trekking is one in all the simplest means of experiencing the natural beauty and wealthy cultural
  heritage of Nepal. Nepal treks offers snow capped views of Nepal Himalaya, stunning landscape, totally different ethnic teams & their traditions, welcome, lush valleys through forests of bush, bamboo, oak, and hemlock, visiting one or 2 villages to next trekking destination. Nepal isn't merely walking hiking sooner or later when another, it's rather a gradual means of experiencing of Nepal's diversity in terms of earth science, people, faith and a large vary of culture. Shiva Excursion is Local Trekking Agency in Nepal may be each day hike to nduce to the highest on a mountain or a ridge for the spectacular views of mountain chain peaks or it may be a hiking for a month passing through villages within the shadow of lofty snow peaks, valleys, notch experiencing wealthy culture, custom and also the impressive views of the Himalaya in Asian nation. the target of Trekking in Nepal isn't simply the actual destination, however the journey itself. You travel at a modest pace, observant nature, rural communities, and spectacular mountain panoramas whereas you're trekking in Himalaya . Shiva Excursion old trekking guide can lead for path finding an introduction to the native individuals, culture, faith and mode. Under Nepal Government License holder Trekking Company in Nepal which is lead by Over 20 Years Trekking and Tour Operation Highly Recommend Everest Base Camp Trek and Annapurna Base Camp Trek. Because these Trip are most Popular and Challenging and top Destination in Nepal. Most of the Adventure, Moderate, and Easy hiking and Hard Passes Organized in Nepal. not that much enough some of Top Peak Climbing as Island Peak Climbing, Mera Peak Climbing, Lobuche Peak and Many others real adventure path of Nepal. In Nepal More then 3000 threkking Agencies and all are competion for the business sector. Some one selling cheapest and some one selling top and quality service. those Agencies as over 30% are fake travel dealing.

  ReplyDelete
 10. Manaslu Tsum Valley Trekking is freshly open trekking path in Manaslu region. Manaslu Tsum Valley trekking supply stunning Himalayan views of Mt. Manaslu 8163m, Mt. mountain peak 8167m, Mt. Annapurna8091m, twenty-three different mountain peaks, stunning landscape, Tsum Valley and mixed Nepalese culture. Manaslu Tsum Valley trek could be a sacred Everest Trekking Routes circled by the Baudha Himal and Himal Chuli to the west, Ganesh Himal to the South and Sringi Himal to the north. Tsum Valley trekking is finite by 3 high passes Ngula Dhoj Hyang (5093 m.) to the west and Yamdro Pass (5326 m). Tsum word comes from the Tibetan word 'Tsombo', which suggests vividly. Manaslu tsum natural depression trekking tour is restricted trekking in the Kingdom of Nepal and needed special trekking to allow through legal Nepal trekking agency and minimum 2 people participant obligatory trekking in Manaslu Tsum natural depression space. The smart good shape and minimum 3 we tend treks vacation needed for Tsum Valley Trekking, however, Everest Trekking Routes prepare customized trekking service as per trekkers want and vacation schedule. Fall & spring season is the best time trekking in Tsum natural depression, however, we tend to ETR prepare around the year as per trekkers vacation schedule.Manaslu Tsum Valley trekking begins at Arughat Bazaar Gorkha once 6-7 hours drive from Kathmandu. Everest Trekking Routes trekking guide LED through stunning Valley of Machhikhola, Jagat Lakpa River Dupchet and at last reach the Tsum natural depression. Tsum natural depression Trekking has completely different choices Manaslu Circuit Larke larke la pass trekking, Tsum Valley, Manaslu circuit trekking, Manaslu Rupina La pass trekking or solely Tsum natural depression trek begin from Arughat and finish at the same place. Ordinarily, inhabitation / tented trekking is additional appropriate and cozy for Manaslu Tsum Valley trekking however currently a day’s tea house/lodge trekking is worn out this space. We tend to Everest Trekking Routes prepare either tea house or inhabitation trekking as per trekkers want and need. We’ve mentioned below 3 completely different choices trekking in Manaslu tsum Valley, however, trekking itinerary style in keeping with travelers/trekker’s demand.the part of Annapurna and Ganesh Himal between Wilderness and Restricted area of Nepal.


  ReplyDelete
 11. Are You looking for Trekking in Nepal? If you haven't, then you're seriously missing out! Not solely is it a fine looking journey, however it additionally Journey Nepal Adventure Leaking. The land of the Himalayas, Nepal presents wonders that area unit breath-taking. From the chain of mountains landscapes to the wealthy cultural attribute, trekking in Nepal is really a wonderful deed. Visit lovely ethnic chain of mountains settlements and villages. visit destinations at beautiful watercourse valleys hard boring distinctive terrains. Walk on winding trails passing through heavenly alpine forests and inexperienced pastures. Trekking in the Himalayas may be a marvel that's undeniably awe-inspiring! Best Trekking in Agency Nepal holidays square measure fearless leisure pursuits for people that need some ‘real fun’ in their hard-earned break. Trekking and hiking, a journey on foot to mountainous areas are analogous to hiking, except treks cowl a bigger distance. The Kingdom of Nepal offers a spread of each technical and nontechnical walks across its fantastically numerous tract. because of its growing quality among hikers and trekkers, the Kingdom of Nepal at this time is witnessing a
  boom within the business enterprise trade for trekking and hiking. The Journey Nepal Adventure is Small Business Trekking Agency in Nepal, which is Self Guide and Tour Operator has Been setting Local Running Trekking Company in Nepal. All Professional and Mountaineering Staff and well Training Base Himalayan kingdom of Nepal.Are You
  Looking For Best Trekking Agency in Nepal
  Journey Nepal Adventure Pvt. Ltd. is government register agency (licensed Mountain Guide team) in the Nepalese Himalayas Ranges… After working 10 years (since 2008) on the tough trails for several years as a mountain staff crew, and working so hard to develop our fluency in English languages, We became a guide in the year 2008 to 2016. We have spent the past 10years as a professional Himalaya
  trekking guide, working for several Popular Trekking Company in Nepal; we have now decided to work as an independent guide and self-leading to provide all our
  national and international clients, who like to enjoy their Himalaya trekking holidays tour with us (https://www.journeynepaladv.com)

  ReplyDelete
 12. Namaste Dear Valuables Trekkers and Climber Well, Adventure Everest Team is Mainly Organized Peak Climbing and Everest Expedition in Nepal and also those where are most popular Trekking Route as well. The Basically Everest base camp Trek, Everest Chola Pass Trek and Gokyo LakeTrek, Everest Three pass trek, Phaplu to Everest Base Camp and Everest Panorama Trek. These trip are most popular and Best Hiking in Nepal. the Trip start from lukla to Lukla or phaplu to all the way up everest base camp return to lukla fly back to Kathmandu.
  Adventure Everest Team is local base and Under Nepal government license holder Trekking Agency in Nepal which is more the 20 Years Experienced in this tourism industry. Base Full Board Packages Selling and Mostly Organized Peak Climbing Expedition in nepal. The Island Peak Climbing, Lobuche Peak Climbing, Ramdung Peak Climbing, Amadablam Expedition in nepal. there are not that lead to Adventure type of Expedition. we do have Mt Everest Expedition, Lhotse Expedition, Pumori Expedition, Nuptse Expedition, Barutse Expedition and Many Others Expedition in Nepal. these all trip are east part of Nepal. Mr Kul Bahadur Tamang run by Local Trekking Company in Nepal. as Professional team and Most of the Climbing guide are already maded Everest Expedition and over 8000 meters. and license holder Mountain Guide. Generarly Mr Kul run Hotel in Dingboche Good luck make happy to all of Clients and combine both Trekking Company in Nepal. The main aim is how to make happy all of valuable clients those who are travelling in Nepal. Secondary trip selling in Annapurna Region which is most popular trip Annapurna Base Camp Trek, mardi himal trek, Annapurna Circuit trek, Manaslu Circuit Trek, manaslu Tsum Valley Trek, Upper Mustang Trek, Kanchenjunga Trek, Upper Dolpo trek and Rara Lake Trek. these trip is South Part of Nepal. Chulu West peak Climbing and Chulu East Peak Climbing is very general and Popular Trekking Peak Climbing in Nepal.

  ReplyDelete
 13. Dear travel lovers,
  Warm greetings from Nepal !!!
  Karma Eco Adventure is a leading travel and trekking company based in Kathmandu Nepal dedicated to help travelers in the country with personally crafted tours and treks. Check out our featured packages as: Annapurna base camp trek, Annapurna circuit trek , Ghorepani poonhill trek, Annapurna sanctuary trek, Everest base camp heli trek , Everest base camp trek , Everest gokyo valley trek , Manaslu circuit trek

  ReplyDelete
 14. Namaste Dear Visitor, we are web design and development team of Ganesh Himal Technology Web Designing Company in Nepal. we are base Location at khusibu, Kathmandu Nepal. Nepal Under Government License holder Web Development Company in Kathmandu. So we start our business since 2008 to till as regular service to Web Designing, Web Development, Domain Registration, Web hosting, Content Writing and SEO Services for Trekking Agency, Hotel, Main Power, Collage, Consultancy, NGO and INGO many others sector. We have a Professional Team of Web Designer and Developer over 12 Years of hard work with the latest technology to development. not only competition local The the market we have the best services worldwide. which is more popular and new technology. So Ganesh Himal Technology serviceWeb Designing in Nepal. and Web Development in Nepal. and also Content writing in Nepal. and Domain registration, Web Hosting in Nepal. Mobile App Development as Android and IOS. we are using to Getaway Payment system E-commerce Solution for Online Payment. So if anyone interest to Web Design in Nepal. Please, no need hesitate to talk and enquiry. this is our official Cell no:+977-9843467921 and Email: info@ganeshhimaltech.com and Website: www.ganeshhimaltech.com

  ReplyDelete
 15. We are well established IT and outsourcing firm working in the market since 2013. We are providing training to the people ,
  like- Web Design , Graphics Design , SEO, CPA Marketing & YouTube Marketing.Call us Now whatsapp: +(88) 01537587949
  : UK Business Listing Sites List
  good post Mobile XPRESS
  Free bangla sex video:Delivery Companies in UK
  good post Mobile XPRESS

  ReplyDelete